התעצמות משמעות ה-BIG DATA והפעתה על עולם ה-IOT

אירוע IOT 2015, רביעי, 4 בפברואר 2015, 09:35

הנושאים שיידונו בהרצאה:

What is BigData?
How is IoT effecting the BigData world
BigData technologies employed in the IoT world

 

Sam Babad has an MBA from the Tel-Aviv university and an B.Sc in EE from the Technion. Sam has been working in the middleware field for over 15 years and have experience implementing and managing a variety of tolls ranging across tires, vendors and generations. Since 2008 Sam is involved in BigData and performance boosting solutions. Sam is currently the CEO of MidLink a company focused on providing innovation software infra-structure solutions for high performance orient applications. In the past Sam severed as Kyozou’s CEO. A Toronto based online selling platform and has worked at amdocs

הרצאות נוספות באירוע IOT 2015

Open Accessibilty Menu